Kişisel verilerin veri yaşam döngüsü çevresinde, kurum bünyesinde sürekli olarak yönetilmesi gerekmektedir. Kişisel veriler sürekli olarak artan, değişen ve paylaşılan verilerdir. Bu nedenle bu konuda bir defa yapılacak çalışmalar ile bu süreci yönetmek mümkün değildir. Yapılan analiz çalışmaları neticesinde kurum için kişisel veri envanteri oluşturularak, bu veri envanteri ile ilgili tüm detaylar tanımlanmalı ve takip edilmelidir. Kişisel veri envanteri Hukuk danışmanlığı süreci sonrasında oluşturulmuş olan envanterdir, bu envanterin kurum süreçlerinde meydana gelen gelişmelere bağlı güncellenmesi gerekmektedir. Tercih edilecek bu sistemin teknik çözüm önlemleri ile entegre çalışabilmesi verimlilik açısından önemlidir. Kişisel veri yönetim sistemi aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır:

 1. Veri Keşfi: Oluşturulmuş veri envanterinin var olduğu ortamlardaki keşif işlemlerinin yapılmasıdır.
 2. Veri Sorumluları: Yetkilendirmesi Kurumsal kimlik sorumluğunda atanmış olan veri sorumluları ve veriler üzerindeki yetki tanımlamalarıdır.
 3. Kişisel veri paylaşımı: Kişisel veri paylaşımı ile ilgili oluşturulmuş olan politikaların tanımlandığı, takip edildiği ve yönetildiği süreçlerdir.
 4. Talep Yönetimi: Kişisel veriler ile ilgili gelen taleplerin (bilgi ve/veya aksiyonların) kayıt altına alıp yönetilmesi sistemidir.
 5. Açık Rıza Yönetimi: Depolanan ve/veya işlenen kişisel veriler ile ilgili alınan açık rızaların yönetildiği sistemdir.
 6. Veri Saklama Yönetimi: Depolanan kişisel verilerin saklanması ile ilgili süreç ve yöntemlerin belirlendiği ve yönetildiği sistemlerdir.
 7. Yasal Bilgi Sözlüğü: Yasal mevzuat ile ilgili süreçleri kullanan kişileri aydınlatmak için amacı ile oluşturulmuş sözlüktür.
 8. Risk Yönetimi: Depolanan ve/veya işlenen kişisel veriler ile ilgili oluşan risklerin yönetildiği sistemdir.
 9. Uyumluluk Yönetimi: Kişisel veriler ile ilgili süreçlerin uyumluluk takibinin yapılmasını sağlayan sistemdir.
 10. Olay Yönetimi: Talep yönetimi süreçlerinde oluşan olayların kayıt süreçlerine uygun yönetilmesini sağlayan sistemdir.
 11. İmha Yönetimi: Talepler ve/veya süreler dolayısı ile imha edilmesi gereken verilerin imha süreçlerini takip ve kısmı yönetimini sağlayan sistemdir. Sentra, Kişisel Veri Envanteri Yönetim Sistemi için alanındaki en iyi ürün olan Kybele ile çalışmaktadır. Kybele Türk malıdır. Kybele hakkında bilgi edinmek için web sitemizdeki ilgili sekmeye tıklayabilir ya da doğrudan Sentra satış kanalı ile temasa geçebilirsiniz.